Vänsterpartiet vill ge ensamkommande fast jobb i kommunen

Vänsterpartiet i Varberg har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ensamkommande ungdomar ska ges fast anställning i Varbergs kommun. Detta för att rädda dem från utvisning till Afghanistan.

ANNONS
|

De ensamkommande ungdomar som fick stanna i Sverige tack vare den så kallade ”gymnasielagen” riskerar nu att utvisas till sina hemländer, i första hand Afghanistan. Anledningen är det krav som lagen ställer på ungdomarna att hitta en varaktig anställning inom sex månader efter det att gymnasieutbildningen är klar.

Vänsterpartiets Björn Mellquist och Kajsa Lissel har därför lämnat in en motion till kommunfullmäktige med en önskan om att ungdomarna ska få fast anställning inom äldreomsorgen.

– Om ungdomarna får en provanställning på sex månader så uppfyller de inte lagens krav utan riskerar att utvisas, säger Björn Mellquist.

Tanken är därför att ungdomarna – med respekt för gällande arbetsrättsliga regler – ska erbjudas fast jobb. Men det beskrivs inte närmare i motionen hur detta ska gå till mer än att kommunen ska ”verka för att erbjuda tillsvidareanställning till de ungdomar som nu har tillfälliga anställningar inom äldreomsorgen, samt de som under detta läsår avslutar sin utbildning på vård- och omsorgsprogrammet i kommunen”.

ANNONS

Det verkar inte vara alldeles lätt att säga hur det ska gå till rent praktiskt?

– Nej, det är därför vi skriver att kommunen ska ”verka för” detta i vår motion, säger Björn Mellquist.

Riskerar man inte att få in olämpliga personer om en hel grupp garanteras fast anställning?

– Nej, i så fall får man förutsätta att de inte får godkänt på sin utbildning.

En liknande regel införs den 1 oktober i Halmstads kommun, vilket bland annat Hallandsposten har rapporterat om. Där har bara Sverigedemokraterna motsatt sig de nya rutinerna.

– Men detta handlar inte om att vi ska åsidosätta svenska ungdomar eller så, säger Björn Mellquist.

Mellquist menar att Varbergs kommun har allt att vinna på att anställa de ensamkommande ungdomarna, eftersom det finns ett skriande behov av vård- och omsorgspersonal i kommunen.

ANNONS