Vänsterpartiet motionerar om brottsförebyggande arbete

Vänsterpartiet vill att kommunen ska växla upp sitt brottsförebyggande arbete. I en motion yrkar de på att en utredning ska tillsättas och efter det vill de att minst en ny tjänst tillsätts.