Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Stöttande vänner. Sandras vänner hoppas att Facebook-kampanjen ska göra Sandras operationer utomlands möjliga. Runt Sandra (i mitten) står Jill Andersson, Jennie Olsson, Linda Hanselius, Lynn Andersen och Karolina Ivarsson.

Vård utomlands ingen rättighet

I övriga Europa opereras spridd cancer oftare än i Sverige. Men det finns ingen skyldighet för landstingen att betala för svenskars vård utomlands.

Det är inte ovanligt att cancerpatienter åker utomlands för att opereras. Att få vården betald är dock ingen självklarhet, och att reda ut vad som gäller kan vara nog så komplicerat för en svårt sjuk patient.

- Rent juridiskt har landstingen och deras personal ingen skyldighet att utreda eller hänvisa till utlandsvård. Men står det klart att det finns en metod utomlands som hjälper, gör vi nog oftast det, säger Thomas Lindén, regional chefläkare vid Region Halland, som samtidigt uppger att det är något som sker "väldigt sällan".

Viktoria Sjöberg, rättslig expert på Försäkringskassan, framhåller samma sak: vård utomlands är en möjlighet, men ingen rättighet enligt hälso- och sjukvårdslagen. Däremot har EU direktiv och förordningar som kan ge patienter rätt till betald utlandsvård.

Försäkringskassan kan då ge ett förhandsbesked, eller så kan patienten ansöka om att få kostnaden betald i efterhand. Om vården inte finns i Sverige krävs att den anses vara "i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet".

Vilka summor det handlar om kan skilja stort.

– Det finns fall där patienterna har fått hela kostnaden betald, men det kan bli allt från noll till full ersättning. Grundprincipen är att ersättning ska ges för vad patientens vård skulle ha kostat i Sverige, säger Viktoria Sjöberg.

Försäkringskassan har 90 dagar på sig att fatta beslut om ett förhandsbesked. Men så ser inte verkligheten ut.

- Det klarar vi tyvärr inte i dag. Handläggningstiderna är för långa, säger Viktoria Sjöberg.

Hon framhåller att gränsdragningen kring om en canceroperation anses motiverad ofta är svår, och skiljer sig mellan olika länder. Hennes uppfattning är att svenska läkare sällan vill operera om det inte säkert leder till bot.

- En operation kan ju vara livsförlängande, men också vara så omfattande att den försämrar livskvalitén, säger hon.

Bilden delas av Lars-Gunnar Niklasson, överläkare på kirurgkliniken i Varberg. Han betonar att han inte kan gå in på enskilda fall, men säger generellt att det handlar om att göra en totalbedömning.

– I vissa länder utanför Sverige finns en större benägenhet att operera cancer. Det finns inget absolut facit, men vi ser sällan kirurgi som ett bra alternativ när cancer finns spritt i olika delar av kroppen.

Att det skulle handla om ekonomiska intressen tillbakavisar han.

– Som läkare är inte vårt förstahandsintresse att spara pengar åt landstinget, utan att göra det så bra som möjligt för patienten, säger han.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här