Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Fritidshusen på Getterön kan komma att få byggas ut till 150 kvadratmeter, men beskedet dröjer  Bild: Annika Karlbom
Fritidshusen på Getterön kan komma att få byggas ut till 150 kvadratmeter, men beskedet dröjer Bild: Annika Karlbom

Utökad byggrätt på Getterön dröjer rejält

En större sommarstuga eller året runt-boende på Getterön, Östra Årnäs eller Bua strand? Väntan på besked om utökad byggrätt fortsätter dröja, delvis på grund av att kommunen själv är initiativtagare.

2015 började kommunen arbetet med en detaljplan om att utöka byggrätterna till 150 kvadratmeter för fritidshusen på Getterön, Östra Årnäs och Bua strand. Detta som en del i att skapa fler bostäder. Detaljplanen för Getterön fick kritik från bland annat Länsstyrelsen om att stugområdet kan svämmas över i framtiden på grund av klimatförändringarna. Från början skulle en ny detaljplan tagits fram till hösten 2016, men datumet är flyttat till 2023. Anledningen är främst att det är kommunen själv som är beställare.

– Det finns ingen extern beställare utan det är byggnadsnämnden som tagit initiativ till detaljplanen och som bekostar jobbet. Vi jobbar med detta inom nämndens egna budget, säger planchefen Claus Pedersen.

Samma problem på Östra Årnäs och Bua strand

Han berättar att fritidshusen på Getteröns framtid är avhängt två andra småstugeområden som också kan få ökad byggrätt: Östra Årnäs och Bua strand. Vissa av problemen som behöver lösas för en ny detaljplan vid Årnäs och Bua är samma som man brottas med vad gäller Getterön.

– Vi har tre påbörjade detaljplaner där ett gemensamt problem är vem som ska vara huvudman för vägar, naturområden och dagvatten.

Idag finns det utbyggt kommunalt vatten och avloppssystem på platserna, men inget för dagvatten. Claus Pedersen berättar att kommunen utreder var ansvaret för dagvattnet bör ligga. På kommunen eller enskilt, exemepelvis områdenas respektive vägföreningar.

Kostnaderna behöver utredas

Under 2015 fick detaljplanen för Getterön som nämnt mycket kritik för hur området kan drabbas av stigande vattennivåer från Länsstyrelsen. Det finns än idag inget svar på hur man ska lösa frågan för de fastigheter som berörs. Kommunen vill först ha de principiella frågor som både rör Östra Årnäs och Getterön klara innan Getterön börjar redas ut.

Att ge dessa områden ökad byggrätt ger inte fler bostäder, bara större. Är det värt att fortsätta processen ändå?

– Det är viktigt att få fram vilka kostnader det kommer innebära för kommunen. Att lägga ner många timmar på en detaljplan är en sak, men politikerna behöver få det svart på vitt vad det kan kosta att till exempel bygga ut dagvattnet och lösa in stora areal naturmark, säger Claus Pedersen.

Läs mer: Översvämningar kan stoppa Getterövillor

Läs mer: Stugor på Getterön kan översvämmas

Claus Pedersen, planchef på Stadsbyggnadskontoret. Bild: Annika Karlbom
Claus Pedersen, planchef på Stadsbyggnadskontoret. Bild: Annika Karlbom

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här