Unga arkitekter ska ge idéer till nytt stadsstråk

Trädlyckevägen i Varberg planeras att byggas om till ett stadslivsstråk. Hur stråket kommer se ut avgörs genom tävlingen Europan 16, som riktar sig till unga arkitekter i Europa.

ANNONS
LocationVarberg||

Projektet att göra om Trädlyckevägen till ett stadslivsstråk är en del av kommunens förtätningsstrategi som antogs 2017. Stråket kommer fungera som en länk till den nya stadsdelen Östra Träslöv och sträcka sig mellan rondellen vid S:t Jörgens kyrkogård och rondellen vid Österleden.

Kristina Hellerström, mark- och exploateringschef i Varbergs kommun, säger att det är svårt att säga exakt hur resultatet kommer att se ut.

– Det handlar egentligen om att göra något av det som idag bara är ett trafikstråk där det inte händer så mycket. Det kan vara att man gör en annan utformning av gaturummet och får in förtätning, men även träd, en liten park, ett torg eller liknande, säger hon.

ANNONS

Riktar sig till arkitekter under 40

För att få tankar och idéer om vad som kan göras av stråket har kommunen anmält projektet till tävlingen Europan 16. Tävlingen riktar sig till europeiska arkitekter under 40 år.

– Det är ganska fritt för dem med vad de vill göra av sträckan. Men vi ser gärna att de tänker på social sammanlänkning och ekologiska perspektiv, som är temat för tävlingen. Det är dock viktigt att stråket har kvar den framkomlighet och funktionalitet som finns idag.

Senaste gången Varbergs kommun tog hjälp av arkitekttävlingen Europan var 2005. Då gällde det den nya stadsdelen Västerport.

– Vi var väldigt nöjda med de idéer vi fick den gången och använde dem som ett första underlag. Vi hoppas på något liknande nu, bra perspektiv och input från personer som kommer utifrån, säger Kristina Hellerström.

Kommer dröja några år tills byggarbetet inleds

Den här gången kommer tävlingen att pågå mellan april och september 2021. Därefter kommer kommunen kunna arbeta vidare med vinnargruppen från tävlingen, och börja jobba på en detaljplan och en planeringsprocess.

När förväntas stadslivsstråket vara färdigt?

– Det är ett ganska komplext planarbete och process. Som tidigast kan man nog se något på plats på Trädlyckevägen om tre till fyra år.

Europan 16

Europan är en internationell idétävling för arkitekter under 40 år. Tävlingen hålls vartannat år, och den omgång som utlyses nu kallas Europan 16. Temat för årets tävling är Living Cities.

Källa: Sveriges arkitekter

ANNONS