Ukrainsk vänort ska hittas – ”tjuv- och rackarspel” på fullmäktige

Riksdagsledamot Erik Hellsborn (SD) tilläts kliva upp i talarstolen trots att han inte sitter i kommunfullmäktige för att presentera sin motion om att hitta en ukrainsk vänort.
Efter utsvävningar tvingades han ner igen men motionen antogs.