Två reaktorer ur produktion på Ringhals

Avvikelser har upptäckts på reaktor 1 och 3. Presschefen Anna Collin: "Det blir några dagar med långa stopp och det kanske inte tillhör vanligheterna".