Turistbyrån minskar öppettiderna återigen.
Turistbyrån minskar öppettiderna återigen.

Turistbyrån kommer att minska sina öppettider

Från och med i år kommer turistbyrån endast att ha öppet juni, juli och augusti. Öppettiderna kapas med ytterligare en månad på grund av att turistinformationsarbetet sker allt mer digitalt.

ANNONS
LocationVarberg||

– Mötet med besökarna har förändrats under en lång tid. Från att man enbart informerade i annonser och över disk så har turism- och destinationsarbetet blivit allt mer digitalt, säger Martin Andersson som är näringslivsdirektör och ytterst ansvarig för arbetet med turistinformationen.

De senaste två åren har turistbyrån haft öppet från mitten av maj till mitten av september. Men från och med i år minskas alltså öppettiderna med två veckor på våren och två på hösten. Dörrarna kommer endast var öppna under juni, juli och augusti.

– Vi anpassar oss efter hur efterfrågan ser ut. Det behov som tidigare funnits kring biljettförsäljning finns inte heller längre. Kommunen har dessutom två andra informationsplatser i och med Varberg Direkt och Kulturhuset Komedianten, säger Martin Andersson.

ANNONS

Personal har fått andra arbetsuppgifter

Förändringen har inneburit en omorganisering bland personalen. De två personer som tidigare arbetade året runt på turistbyrån arbetar idag med information inom kommunen på annat håll.

Men arbetet med att informera turister och utveckla destinationen pågår samtidigt för fullt menar Martin Andersson. Destinationsutvecklare och digitala kommunikatörer arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att ligga i framkant.

Behöver ni få in några nya kompetenser för att möta behoven?

– Inte just nu som jag ser det. Men vi tittar på det hela tiden. Det kan förändras snabbt och vi är alltid beredda att anpassa oss omständigheterna förändras, säger Martin Andersson.

Efter sommaren kommer turistbyråns situation att utvärderas på nytt.

– Kommer det inte folk så finns det ingen anledning att ha öppet. Vi satsar på att möta turisterna där turisterna finns.

ANNONS