Turistbyrån i förändring – satsar på det digitala

En minskning av lokalen och ett sjunkande besöksantal har fått turistbyrån att tänka nytt.
– Om man inte gör något när omgivningen förändras kommer man försvinna, säger Mia Carlsson, turistinformationsansvarig.