Tunneltransporter i fokus för ny forskning

Tunneltransporter med sten och jord är en vanlig syn i Varberg. Men det är kanske inte lika känt att det pågår forskning – i Varberg – för att halvera antalet tunga transporter i städer.