Tunnelbygget fortsatt försenat – nattarbete väntar i sommar

Bygget av Varbergstunneln är kraftigt försenat, och om projektet inte blir klart enligt plan så kan konsekvenserna bli stora. Men under sommaren räknar Trafikverket med att ta igen förlorad tid. Det säger Katarina Yngvesson, myndighetens projektkommunikatör:
– Vi är inte särskilt oroade i nuläget.

ANNONS
|

Tre månader – så mycket försenad är Varbergstunneln för närvarande, och förklaringarna till det är flera. Bland annat har sprängningsarbetena och utlastningen av berget tagit längre tid än beräknat. Sprickor i berget har också lett till att stora mängder vatten läckt in i tunneln.

– Vi har hittat goda lösningar för tätning av sprickor och mätningarna för inläckage har gett positiva resultat, säger Katarina Yngvesson, Trafikverkets projektkommunikatör.

– Det är mest i norra delen av tunneln vi har utmaningar och ligger efter i tidsplanen.

Den 13 december 2024 ska allt vara klart, och misslyckas man blir följdverkningarna stora. Att få en ny möjlighet att koppla in och få nya körtider på Västkustbanan kan ta mellan ett till två år.

ANNONS

Men Katarina Yngvesson är hoppfull.

”Inte särskilt oroade”

– Vi har passerat den värsta sträckan i centrum under Brunnsparken och nu är förutsättningarna i berget bättre när vi går söderut. I södra delen av tunnelarbetena ligger vi i fas med tidsplanen, och när det gäller arbeten ovan mark för tråg och betongtunnel är vi i ganska bra i fas jämfört med tidsplanen, säger Yngvesson, och tillägger:

– Vi är inte särskilt oroade i nuläget.

Föregående månad började annars illa. Kvällen den 4 maj träffades järnväg och kontaktledningar av sten från en sprängning, vilket ledde till omfattande tågförseningar. Men enligt Katarina Yngvesson hade den misslyckade sprängningen ingen större påverkan för projektet som helhet.

– Vi har jobbat på som planerat under maj, och vi har gjort en utredning tillsammans med vår entreprenör för att se till att det som hände inte kommer upprepas igen.

Nattarbete och skiftgång

Kommande månader är det fullt ös framåt som gäller. Personalen ovan mark arbetar omlott hela sommaren och i norra arbetsområdet stundar en veckas nattarbete från mitten av juni.

– Det rör sig om åtgärder för att förbereda trafikering på spår. Sen fortsätter vi med mark och grundläggningsarbeten för betongtunnel och tråg, och även med sprängningar ovan mark norr om stationshuset, säger Katarina Yngvesson.

ANNONS

Under sommaren kommer sprängningarna i bergtunneln att ske på vardagar mellan klockan 07.00 och 22.00, men med uppehåll vecka 27 till 31. Under sommaren kommer det även att utföras ovanjordssprängningar, från Varbergs station och cirka 900 meter norrut. När det sprängs kommer området att spärras av med flaggvakter.

ANNONS