Trots fortsatt vårdplatsbrist avslutas tillsynen av sjukhuset

Även om bristen på vårdplatser fortfarande är stor har Ivo avslutat sitt tillsynsärende av patientsäkerheten vid Hallands sjukhus Varberg. Ivo anser att Region Halland vidtar åtgärder för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador.