Trafikverket ersätter fastighetsägare för Varbergstunnelns markintrång

Trafikverket ersätter fastighetsägare i centrala Varberg för markförlust i samband med tunnelbygget. Totalt handlar det om 208 000 kronor – och snart är det dags för en ny pengarunda.