Tolkningsfråga om stöd till ensamkommande väcker debatt

I december 2018 tog kommunfullmäktige ett beslut om att unga vuxna i asylprocess kan få bidrag för att kunna bo kvar i kommunen. Socialnämnden kritiseras nu för att ge avslag efter en egen tolkning av kriterierna.