Tidigare anställda vittnar om psykisk stress, mobbing och manipulation

Halva personalstyrkan sa upp sig och flera vittnar om psykisk stress, mobbing och manipulation. Trots det tycker kommunen att Ulric Björck gjorde ett bra jobb som Campuschef - ett jobb han fick 715 000 kronor för att säga upp sig ifrån.