Teknik som lindrar och räddar liv

Den lindrar, underlättar och räddar liv - och vården är numera helt beroende av den. Det handlar om sjukhusens medicintekniska utrustning, som bli allt mer avancerad.

ANNONS
|

På medicintekniska avdelningen i Varberg står ett inplastat operationsbord. Det ska ersättas av en nyare version, och skänks nu till en biståndsorganisation.

På en hyllvägg samsas gamla eterbehållare och respiratorer med EKG-apparater från 1950-talet. Utrustning som förr ansågs hypermodern, men i dag har ersatts med betydligt mer avancerade varianter.

Inom Region Halland finns numera medicinteknisk utrustning för över en miljard, inklusive 23 000 apparater och 100 000 produkter.

- Vården i dag är ohyggligt beroende av teknik. Det behöver inte bara handla om avancerade tekniska apparater. Det kan vara en plastplupp som gör att läkarna kan komma in i kärl på ett bra sätt, säger Sven-Olof Nyman, medicinteknisk chef.

ANNONS

Han har arbetat på sjukhuset i över tre decennier, och minns när VHS-bandspelare och vanliga kameror användes för att fotografera - exempelvis inne i en mage som man hade gått ned i.

- Det kunde ta två veckor att få fotografierna framkallade, och då insåg man att allt bara var mörkt på bilden, säger han.

I dag är situationen en annan, när allt ifrån mikrokameror och bildlagringssystem till avancerad övervakning och robotkirurgi har gjort sitt intåg i vården.

– Just robotkirurgi kommer säkert att utvecklas ännu mer framöver. Den har gjort det möjligt att operera på mikronivå, och komma åt tumörer som ligger väldigt inbäddade, säger Sven-Olof Nyman.

Utvecklingen på det medicintekniska området har gjort att fler patienter överlever, och att undersökningar kan göras enklare, exaktare och mer skonsamt än tidigare.

Men den innebär också högre krav på personalen, som måste kunna hantera all utrustning.

- På en operation har en patient hundratals produkter runt sig, och alla ska samverka. En operationssköterska ska kunna alla instrument och apparater. Inget får klicka när en patient ligger på operationsbordet, säger Sven-Olof Nyman.

En av de som ansvarar för att utrustningen på sjukhuset fungerar som den ska är Sarah Wide, medicinteknisk ingenjör. Hon har ständigt telefonen på, för att kunna rycka ut om det kommer ett larm från en pågående undersökning eller operation där tekniken strular.

ANNONS

– Jag har aldrig varit med om att något har gått riktigt illa, men det har hänt att vi har fått avboka patienter. Det är illa nog om patienten har förberett dig i dagar, exempelvis med särskild kost, säger hon.

Sarahs jobb handlar om att felsöka, underhålla och förebygga, så att tekniken håller vad den lovar. Att vara rådgivande och utbilda personalen i ny teknik är en stor del.

Sarah undersöker alla nya produkter innan de skickas ut på avdelningarna. Säkerhetstänket är omfattande.

– Vi har alltid backup i flera led. Vissa apparater har exempelvis reservkraft via batterier, så att de aldrig kan slockna, säger Sarah Wide.

– Visst kan man säga att vårdens beroende av medicinteknisk utrustning gör systemet sårbart, men nyttan är större än riskerna. Utrustningen ska ha så mycket skyddsbarriärer så att det ska kunna hända något märkligt i produkten utan att en skada sker, säger Sven-Olof Nyman.

Både Sarah och Sven-Olof tror att den tekniska utrustningen i vården kommer bli allt mer avancerad och utvecklad framöver. Troligtvis kommer tekniken också att komma in mer i folks hem, så att patienter kan koppla upp sig och därmed slippa ta sig till sjukhuset.

- Patienter kanske till exempel kommer kunna skicka in sina mätresultat själva, säger Sven-Olof Nyman.

ANNONS

•Medicinteknisk utrustning omfattar alla tekniska produkter - från operationsbord, plåster och katetrar till röntgenapparater eller ultraljud.

•Tekniken kan vara mycket kostsam. Dyrast är magnetkamerorna som kostar runt 15-20 miljoner styck. En operationsrobot kostar runt 15 miljoner.

•70 personer arbetar inom medicinteknik på Hallands sjukhus, varav 37 i Varberg. I de cirka 25 yrkeskategorierna finns ingenjörer, mekaniker, sjukhusfysiker, systemvetare, sjukvårdsutbildade och arkitekter.

•Ett bedömningsråd och investeringsråd avgör vad som bör köpas in. Alltför ny teknik, eller teknik som är väldigt beroende av enskilda medarbetare, brukar undvikas.

•Nyligen skedde en allvarlig händelse på sjukhuset i Varberg efter brister i utrustningen. En sänggavel brast, och en 85-årig man dog i sviterna av fallet. Hallands sjukhus ser nu över rutinerna för sängkontrollerna, och bygger upp en förbättrad underhållsorganisation.

ANNONS