Större underskott för Socialnämnden i Varberg än väntat

Socialnämndens ekonomi är mycket ansträngd. I början på året låg nämnden back 25 miljoner. Nu är prognosen för årets underskott minus 55 miljoner.
– Man får vända på varenda sten, säger nämndordförande Sven Andersson (M)