Större chans för färdig station vid trafikstart

Med det försenade tunnelbygget följer att det nya stationshuset kan bli färdigt till trafikstart i juli 2025.