Stor översyn av högtrycksturbiner under årets revision

Högtrycksturbinerna och generatorbrytarna är två stora arbeten i årets revision på Ringhals 4 – anläggningen som jubilerar med 40 år i kommersiell drift senare i höst.