Stödgrupp vill starta i Varberg

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd, Spes, vill etablera sig i Varberg. Den 8 mars hålls ett informationsmöte i syfte att väcka intresse för en lokal förening.