"Sticker ut att de flesta trivs i skolan"

Ungdomar i kommunen är generellt sett nöjda med livet. Däremot skiljer det mycket mellan olika grupper, visar en ny enkätundersökning.
– Att höra barnens röst är jätteviktigt, säger Martina Wetterstrand, barn- och elevhälsachef.