Statligt stöd till solel ifrågasätts

Det statliga stödsystemet för solel granskades under förra året av Riksrevisionen. Och slutsatsen blev att de politiska besluten har tagits på ganska bristfälliga underlag. – Det finns inte mycket som visar att stödet skulle vara kostnadseffektivt, konstaterar projektledaren Martin Hill.