Stationsområdet i Varberg försenat – byggröra att vänta

Varbergs nya stationsområde blir inte klart i tid som tänkt. Resenärerna får räkna med att vistas i en byggarbetsplats lång tid efter att tunneln tagits i bruk.