Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Stad + natur = sant?

Kommer Södra Trönninge att skada Getteröns fågelreservat? Frågan kan gå ända till regeringen. Under tiden som saken utreds står planeringen för de nya bostäderna på vänt.

Den stadsdel som planeras i Södra Trönninge ska förutom skolan och idrottscentret även rymma 900 bostäder och eventuellt också en förlängning av Österleden. I kanten av området rinner Himleån. Den mynnar i Natura 2000-området på Getterön.

En av många stora frågor i planeringen av Södra Trönninge är vad Himleån kan tänkas bära med sig för föroreningar från den nya stadsdelen till fågelreservatet. Dagvattnet kommer rinna ut i Himleån och frågan är om fågellivet och floran i reservatet kan ta skada av det eller inte.

Det här har kommunen försökt reda ut, med hjälp av konsultföretaget Ramböll. Den utredningen var på remiss i vintras och i februari rapporterade HN om Naturskyddsförningens oro inför att kommunens åtgärder med diken och dagvattendammar inte kommer vara tillräckliga.

Kommunen och Ramböll räknar med att kvartersmarken kommer att ta hand om hälften av dagvattnet på egen hand – en fullständigt överoptimistisk kalkyl enligt Naturskyddsföreningen. Naturskyddsförningen var dock i stort sett ensam om kritiken.
Alla byggprojekt som riskerar att på ett betydande sätt påverka Natura 2000-områden måste tillståndsprövas av länsstyrelsen. Just nu ligger ärendet hos Länsstyrelsen i Halland och dess beslut väntas komma sent i sommar eller tidigt i höst.
Länsstyrelsen kan enbart ge tillstånd om utredningarna visar att byggprojektet inte kommer att skada Natura 2000-området.

Skulle länsstyrelsen komma fram till att Södra Trönninge kommer att skada Natura 2000-området kan den inte ge tillstånd. I så fall kan ärendet lyftas till regeringen.

– Kommer regeringen fram till att ett byggprojekt måste genomföras trots att det skadar ett Natura 2000-område kan det bli tal om att kommunen i det här fallet måste kompensera för skadorna på något sätt. Vi har aldrig varit inne i en sådan prövning så jag vet faktiskt inte vad det skulle kunna innebära, säger AnnaKarin Sandholm som är handläggare på miljöenheten på Länsstyrelsen i Halland.

Innan den nya stadsdelen kan byggas ska kommunen ta fram ett planprogram för området. Länsstyrelsens beslut är naturligtvis centralt för planeringen.

– När beslutet kommer får vi ta ställning till hur det påverkar planprogrammet. Det är lite på vänt nu på grund av detta, säger Fredrik Olausson som är projektledare på samhällsutvecklingskontoret.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här