Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Större medarbetaransvar för kvinnliga chefer

I Varbergs kommun har kvinnliga chefer inom kvinnodominerande verksamheter oftast fler medarbetare under sig i jämförelse med deras manliga kollegor. Frågan tas nu upp i kommunens nya jämställdhetsstrategi.

En jämställdhetsfråga som uppmärksammas i kommunens personal - och hälsobokslut från 2019 handlar om hur stort medarbetaransvar cheferna inom de olika förvaltningarna har. I bokslutet skriver kommunen: ....chefer inom kvinnokodade yrken har i regel fler medarbetare än chefer i manskodade yrken. Det går att se dessa skillnader även i Varberg, där förskole- och grundskoleförvaltningen och socialförvaltningens chefer generellt har fler medarbetare än chefer i övriga verksamheter.

Frågan är en av många som ingår i kommunens nya jämställdhetsstrategi och som det nu måste sättas mer fokus på menar personaldirektören Kristina Taremark.

– Vi ser att det är skillnader och därför behöver vi belysa frågan och ta reda på varför det ser ut som det gör. I grund och botten kanske det inte är ett problem men det handlar om att alla chefer ska ha likvärdiga möjligheter att kunna utföra ett gott ledarskap även om förutsättningarna kan se olika ut, säger hon.

Finns det någon oro från ert håll att kvinnliga chefer har fler medarbetare?

– Vi vet att kvinnor har större sjukfrånvaro än män. Men när det kommer till våra chefer, både manliga och kvinnliga, så har vi en låg frånvaro. Samtidigt har de verksamheter som har många kvinnliga chefer byggt upp stora stödfunktioner runt omkring till exempel i form av personal inom it, hr, ekonomi och administration. Men det är klart att med ett större antal underställda medarbetare ökar komplexiteten och ställer också krav på att överordnad ledningsfunktion är lyhörd och uppmärksam på hur organisationen mår.

Kristina Taremark ger förskole - och grundskoleförvaltningen som exempel där man arbetat med att underlätta arbetsbelastningen genom att tillsätta biträdande rektorer. Ämnet om medarbetaransvar kommer att lyftas i kommande medarbetarundersökningar och från politiskt håll hamnar alltså frågan nu på bordet när kommunstyrelsens personalutskott den 10 juni ska ta beslut om den nya jämställdhetsstrategin.

– Överhuvudtaget ser vi att vi behöver bli bättre inom jämställdhetsområdet. Likvärdiga förutsättningar som chef och antalet medarbetare som varje chef har ansvar för kan vara några av de faktorer som vi behöver jobba med, säger Christofer Bergenblock (C) ordförande i kommunstyrelsens personalutskott.

Enligt Bergenblock finns det i dagsläget inget förslag om att sätta något tak för hur många medarbetare som kan vara knutna till en och samma chef.

– Det finns ingen gräns som säger vad som är rimligt utan man får titta från fall till fall. Men som chef måste man ju till exempel se till att alla medarbetare har utvecklingssamtal och behöver följa upp när en medarbetare är sjukskriven. Sådana saker måste man ha tid och förutsättningar för.

Vad tror du orsakerna är till att det ser ut som det gör?

– Det har förmodligen sett ut så i många år att chefer inom skolområdet har betydligt fler medarbetare än vad man har inom de tekniska förvaltningarna. Jag kan bara spekulera men historiskt sett kanske det inte har funnits lika höga krav från de verksamheterna som från typiska manliga verksamheter. Männen har nog fått fler genomslag för sina krav än vad kvinnorna har fått. Men nu måste vi jobba medvetet och strukturerat med det här och många andra jämställdhetsfrågor, säger han.

Antal tillsvidareanställda medarbetare hos första linjens chefer (tex rektor, enhetschef) per kön, i december 2019. Tabellen visar de chefer med flest antal medarbetare.

FÖRVALTNING Kvinna Man

Förskole - och grundskoleförvaltningen: 50 45

Stadsbyggnadskontoret: 19 15

Hamn - och gatuförvaltningen: 11 24

Kommunstyrelsens förvaltning: 14 14

Kultur - och fritidsförvaltningen: 21 21

Miljö - och hälsoskyddsförvaltningen: – –

Serviceförvaltningen: 33 29

Socialförvaltningen: 61 51

Utbildnings - och arbetsmarknadsförvaltningen: 31 52

Överförmyndarförvaltningen: – –

Källa: Varbergs kommun personal - och hälsobokslut 2019

Fler nyheter om Varberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här