Socialnämnden kallas till möte – ska ge svar om personalens arbetsmiljö

Politikerna i personalutskottet har bjudit in socialnämnden för att diskutera chefernas situation samt arbetsmiljön för medarbetarna.
– Vi vill lyssna på vad de har tänkt sig för lösningar, säger ordförande Tobias Carlsson (L).