Socialnämnden godkänner förslag om ny gruppbostad i Limabacka

Varbergs socialnämnd har beslutat att godkänna förslaget om att bygga en gruppbostad i Limabacka, norr om Varberg, för personer med funktionsnedsättning. Totalt kan projektet innebära en kostnad på 28 miljoner kronor.