Socialchefen Ola Viestam om personalprotester och framtidens vård

För att i framtiden kunna ge en fortsatt god vård till Varbergs invånare krävs ett stort omställningsarbete säger tf socialchef Ola Viestam. Samtidigt har de många förändringarna väckt protester hos flera av medarbetarna.