Snickernsbarnen får fortsätta leka bland mögel

Utredning visade att barn och personal bör få nya lokaler senast januari 2020, längre än så bör fuktskadade Snickerns förskola inte användas. Nu kommer nytt besked som tvingar barnen att fortsätta leka bland mögel.