Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/9

Snart fyra tåg i timmen mellan Varberg och Göteborg

På bara några års sikt kommer fyra tåg i timmen gå mellan Varberg och Göteborg. En kraftig förbättring för pendlarna – men det riskerar att bli trångt på järnvägsspåren.

År 2027 är det tänkt att det nya regionaltåget ”Hallandståget” ska lanseras på sträckan Varberg–Göteborg med två avgångar i timmen. Regionaltåget är tänkt att bli en förstärkning utöver Öresundstågets två avgångar vilket alltså kommer att resultera i fyra avgångar per timme under rusningstid.

Tåget kommer att trafikera Västlänken, som då ska vara klar, genom Göteborg vilket innebär att varbergarna utöver centralstationen kommer att kunna välja att kliva av även på de nya stationerna vid Korsvägen eller i Haga om de vill.

En ganska dramatisk förbättring för pendlarna mellan Varberg och Göteborg, således.

Trafikverket håller just nu på att dra upp de mer långsiktiga planerna för tåg- och biltrafiken längs västkusten tillsammans med berörda regioner och kommuner. Och det står klart i den rapport som nyligen skickades ut från Trafikverket till de övriga parterna att det riskerar att bli trångt på järnvägsspåren framöver.

Varbergs kommun har svarat på Trafikverkets rapport med en rad synpunkter.

Kommunen vill snarast möjligt se en utbyggnad av järnvägen, framför allt mellan Kungsbacka och Göteborg där den viktigaste flaskhalsen kommer att finnas framöver.

Kommunen flaggar för att en förstärkning av spårkapaciteten mellan Kungsbacka och Göteborg skulle behövas redan innan 2040.

”För att värna hela transportsystemet behöver Västkustbanan byggas ut med fler spår”, skriver kommunen i sitt yttrande.

Fyra spår mellan Göteborg och Kungsbacka kommer det sannolikt att bli så småningom – men inte förrän längre fram enligt Trafikverkets utredningsledare Pehr-Ola Pahlén.

– De lösningar som är aktuella i närtid är att skapa två nya förbigångsspår på sträckan, sedan kan fyrspår på sträckan bli aktuellt först efter 2040. Kungsbacka station kommer också behöva byggas om vilket förhoppningsvis kan ske tidigare, förklarar han.

Varbergs kommun vill också att idén om en ny västlig järnvägssträckning mellan Kungsbacka och Göteborg, längs 158:an, ska utredas närmare. En sådan ny sträckning skulle innebära att tåget kommer in från väster till Göteborg och nya stationer vid exempelvis Sahlgrenska sjukhuset skulle möjliggöras.

”För Varberg stärker dessa åtgärder även möjligheterna till förbindelser med Göteborgsregionen. Det ger möjlighet till bättre restidskvoter med med tåg från Varberg och Värö till en rad målpunkter i Göteborgsområdet som i dag är svårare att nå på ett effektivt sätt utan bil”, skriver Varbergs kommun.

– Detta är en idé som var med tidigt under utredningen. Det är inte ett alternativ som vi tittar på just nu, men det är inte avskrivet, säger Pehr-Ola Pahlén på Trafikverket.

Varbergs kommun oroar sig över att godstrafikperspektivet saknas i utredningen. Kommunen poängterar att både Södra Cell i Värö och hamnen i Varberg riskerar att bli lidande om godsflödena inte fungerar.

– Att godstrafiken inte finns med i studien har delvis att göra med att samarbetet med våra konsulter inte fungerat riktigt. Vi har definitivt med oss godsperspektivet i planeringen. Men generellt är det så att godstrafiken ofta får stå tillbaka för passagerartrafiken, konstaterar Pehr-Ola Pahlén på Trafikverket.

Varbergs kommun tar också upp det faktum att en ny järnvägsstation i Värö saknas i vissa av Trafikverkets scenarier.

– Det är mest som en teoretisk jämförelse. Vi räknar med att en ny station kommer att byggas. De förhandlingarna mellan Trafikverket och Varbergs kommun pågår just nu, säger Pehr-Ola Pahlén.

Planeringen av stråket Varberg–Göteborg

Trafikverket håller tillsammans med berörda kommuner och regioner på att planera för framtiden längs stråket Varberg–Göteborg, både vad gäller järnväg och motorväg.

Den pågående åtgärdsvalsstudien ska så småningom ligga till grund för den nationella infrastrukturplanen för perioden 2022-2037, vilken slutligen beslutas av regeringen.

I planeringen ingår också en utblick för framtiden ända in på 2060-talet.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här