Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/7

Skyhög prislapp för trafikkaoset

Det kostar 41,5 miljoner kronor att bygga bort trafikproblemen vid Lassabacka, fastslår en ny förstudierapport. En viadukt för cykel- och fotgängare föreslås under Värnamovägen.

Hamn- och gatunämnden har godkänt förstudierapporten som kommunen arbetat fram tillsammans med ÅF. Rapporten ska fungera som underlag för hur trafikproblematiken i Lassabacka ska lösas framöver. 

För att minska trafiken i Lassabackarondellen och öka trafiksäkerheten till handelsområdena föreslår förstudien flera större åtgärder. 
Bland annat en ny rondell på Västkustvägen i höjd med Susvindspåret, som får en väg ut mot det nya handelsområdet där Biltema ska byggas. 
Birger Svenssons väg stängs mot Lassabackarondellen och kopplas istället till den nya rondellen. 
Tobias Carlsson (L), ordförande i hamn- och gatunämnden, tycker att förslagen i förstudien är vettiga. 
– Jag tror mycket på den här rondellen vid Susvinsdvägen och matning bakvägen till Biltemaområdet, säger han. 

Förstudien föreslår även en viadukt under Värnamovägen för att cyklister och fotgängare ska få en säkrare miljö.
Under åren 2006 till 2015 har det rapporterats om åtta olyckor med personer som korsat Värnamovägen, antingen vid Lassabackarondellen eller Lugnetrondellen. 
– Det är jätteviktigt att vi får till ett bra cykelstråk mellan Göingegården, Trönninge och centrum. För vi vill att fler ska välja cykeln för sina resor. 
– Den lösningen som nu ligger är en viadukt. Det är alltid bättre att planskilja trafikslagen om man ska tänka säkerhet. 
– Väg 153 är hårt trafikerad och om man låter cyklarna få prioritet så kan det lätt uppstå köbildning, vilket inte är bra, säger Tobias Carlsson. 

Gång- och cykelviadukten under Värnamovägen är den största enskilda investeringskostnaden på cirka 23 miljoner kronor. 
Den här typen av investering ska passera kommunstyrelsen innan det slutgiltiga beslutet klubbas i fullmäktige. 
Hamn- och gatunämndens ambition är att få med investeringen i budgeten för 2019. 
– Sen får vi väl förhandla med övriga om vad det finns för utrymmen för investeringar totalt sett i kommunen och om vi kan få med alla åtgärder på en och samma gång, säger Tobias Carlsson. 
Vilka åtgärder tycker du är viktigast att få med först när det gäller Lassabacka?
– Allihop eftersom det hänger ihop. Det är jätteviktigt att få gjort allting före tunnelprojektet drar igång. Under den byggperioden kommer det nämligen att passera ganska mycket byggtrafik i Lassabackarondellen.

En del av åtgärderna som föreslås i förstudien ligger på mark som inte ägs av kommunen. 
Om politikerna väljer att gå vidare med förslagen i förstudien så kommer det att krävas förhandlingar med andra markägare. 
– Så det vill till att förhandlingarna går vägen så att planen går att lösa, konstaterar Tobias Carlsson. 
Vad säger du om totalkostnaden på drygt 41,5 miljoner?
– Det är en stor summa pengar, men samtidigt ser det flesta i Varberg rondellen i Lassabacka som det största trafikproblemet i staden. Det är angeläget att åtgärda. 

Investeringen på 41,5 miljoner kronor räcker inte i det långa loppet. Lassabackarondellen kommer troligtvis att bli en flaskhals i trafiksystemet igen eftersom Varberg växer. 
– Det här löser inte allt för evigt. Om vi blir 100 000 invånare blir det återigen problem, säger Tobias Carlsson. 

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här