Skolmissnöje: Det klagade föräldrarna på 2023

HN har tagit del av 28 klagomål som rör problem i kommunens skolor och förskolor. I hanteringen av inkomna klagomål har förvaltningen hittat brister – som nu ska åtgärdas.
– Först kontaktade jag rektorn för jag tänkte att det var rätt väg att gå. Men fick inget bra gehör. Därefter lämnade jag klagomålet till kommunen men det var rektorn som svarade på det också. Jag tyckte det var jättekonstigt, säger pappan Christer Berdén.