Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Pengafördelning. I nästa års budget ingår bland annat satsningar på gymnasiets yrkesprogram. Micael Åkesson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, tycker att det är en bra prioritering eftersom de utbildningarna ofta leder rätt ut i arbete.

Skolbudgeten ska ge fler unga chans till jobb

Skolpolitikerna vill satsa extra på yrkesutbildningar, barn i behov av särskilt stöd och lärares ledarskap nästa år. Målet är att fler ska klara skolan.

De borgerliga politikerna i barn- och utbildningsnämnden har enats om ett förslag till budget för 2014. Rambudgeten ligger på strax under 1,2 miljarder kronor, vilket är nästan hälften av kommunens totala budget.

Förslaget syftar till att uppfylla kommunfullmäktiges och nämndens mål som bland annat handlar om att eleverna ska uppnå bättre resultat och att fler ska bli behöriga till gymnasiet och högre studier.

Alliansen vill satsa extra resurser, utan att nämna några exakta siffror, på att stärka lärarnas och rektorernas pedagogiska ledarskap, exempelvis genom utbildning. Förhoppningen är att det ska förbättra elevernas prestationer.

Budgeten innehåller också satsningar på yrkes- och lärlingsprogrammen.

– Det är ett prioriterat mål eftersom de här utbildningarna i regel leder rätt ut på arbetsmarknaden. I Varberg har vi också en hög andel elever på yrkesprogrammen som kostar mer att driva, säger Micael Åkesson (M), nämndsordförande.

Gymnasiet dras med ett fortsatt underskott på grund av färre elever och besparingarna fortsätter nästa år då 12,7 miljoner ska sparas.

– Förvaltningen har fått tre år på sig att komma till rätta med underskottet och åtgärder pågår, säger Åkesson.

Kommunens grundskolor har kritiserats av Skolinspektionen för att man inte gett tillräckligt med stöd till barn med särskilda behov och det vill politikerna ändra på med förslagsvis läxhjälp och skollovsundervisning, men framför allt stöd under lektionstid.

Alliansen trycker också på att ”den pedagogiska verksamheten ska säkerställas” när vistelsetiderna på fritids och förskolor ökar. Men det handlar inte om att minska barngrupperna, hävdar Eva Pehrsson-Karlsson (C), ledamot i nämnden.

– Nej, inte generellt. Men vi måste vara uppmärksamma på vistelsetiderna när vi fördelar pengarna. Ett 15-timmarsbarn belastar inte en avdelning på samma sätt som ett 35-timmarsbarn, säger hon.

I förvaltningens förslag till budget, som politikerna tagit ställning till, fanns även förslag på IT-satsningar, varav ett var att barn från årskurs F till 5 skulle få varsin läsplatta.

– Men vi går inte fram med det i dagsläget, vi vill först se hur en-till-en-satsningen påverkat verksamheten, säger Micael Åkesson.

Oppositionen, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, står inte bakom budgetförslaget, utan filar på ett eget.

– Vi brukar göra så att vi lägger en samlad budget i kommunstyrelsen i oktober i stället, säger Jeanette Qvist (S), vice ordförande i nämnden.

Beslut om budgeten fattas i kommunstyrelsen i slutet av oktober.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här