Skogsägare avverkade skog utan tillstånd – kan bli dyrt

Två skogsägare har avverkat en ädellövskog utan tillstånd. Nu måste de återplantera det avverkade området med ädellövträd, annars riskerar de att få betala vite på 140 000 kronor.