Sprickorna leder vatten och det gör att tunnelbyggarna måste täta mer än de hade planerat för.
Sprickorna leder vatten och det gör att tunnelbyggarna måste täta mer än de hade planerat för. Bild: Annika Karlbom

Sista tunnelsprängningen under Brunnsparken är genomförd

Genomslaget i den norra tågtunneln inträffade under tisdagen – då den sista sprängningen gjordes under Brunnsparken.
– Nu har vi passerat den värsta delen på hela tunnelbygget, säger Kenneth Rosell som är delprojektledare för Varbergstunneln.

ANNONS
LocationBrunnsparken||

Han fortsätter:

– Vi började i februari förra året att driva under kvarteret Prosten. Vi hade räknat att hålla på till oktober och det byggde på att vi hade en väldigt långsam framdrift i början. Sedan har det gått bättre än planerat.

Förhållande under kvarteret Prosten (Kungsgatan/Borgmästargatan/Västra Vallgatan) var sämre än vad Trafikverket hade räknat med. Sämre bergkvalité, lägre bergtäckning och inläckage av vatten ställde till det för tunnelprojektet.

– Det gick väldigt långsamt under kvarteret Prosten men sedan kom vi ut till Kyrkogatan och Brunnsparken och där var förhållandena bättre. Vi fick bland annat inte de vattenproblemen som vi hade haft tidigare.

ANNONS

Genomslaget innebär att tunnelsprängningarna i centrum är ett minne blott. Men det sprängs fortfarande i de centrala delarna av Varberg – i området kring Rosenfredsskolan. Servicetunneln har passerat skolan och spårtunneln har passerat Pilhagen.

– Vi har betydligt bättre bergstäckning där och inte alls de problemen som vi haft i centrum. Från söder är vi i Mariedal.

Vad betyder det för projektet att ni blev klara med sprängningarna i centrum i maj?

– Det frigör resurser och vi kan öka drivningstakten framåt och det blir lättare att hålla vår övergripande tidsplan, säger Kenneth Rosell på Trafikverket.

Just nu är 69 procent av tunnelsprängningarna genomförda och nästa gång det är dags för tunnelgenomslag är under våren 2023.

LÄS MER: Tunnelchefen Johan Hjertström om Varbergstunnelns utmaningar

LÄS MER: Tidspressat tunnelbygge gör att Stråvalla maskinstation får längre arbetspass

LÄS MER: Dåligt berg och forsande grundvatten gör Varbergstunneln dyrare

ANNONS