Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/4

Samling för renare vatten i Björkäng

Under flera år har kommunen avrått från bad i Björkäng på grund av för låg kvalité. Och nu kraftsamlar flera aktörer för att lösa problemet.

– Det ligger i mångas intresse att få bra badvatten i Björkäng, säger Jan-Olof Andersson från TURs vattenråd.

Förra året förlorade badet sin EU-flagga, på grund av att vattnet innehållit för höga halter av bakterier vid mätningar över flera år. Även i år avråder kommunen från bad.

Just den här soliga dagen badar ett par personer i vattnet trots avrådan. Men utöver några surfare är stranden ganska glest befolkad med tanke på att campingen ligger strax intill.

Bakslag att förlora blå flagg

TURs vattenråd som arbetar med vattenfrågor kring Törlan, Uttran och Ramsjö kanal, kommer vara representerat vid Björkäng den 5 augusti. Likaså LEVA, (Lokalt Engagemang för Vatten).

– Det är ett rätt så dramatiskt bakslag att blå flagg försvunnit, säger Harald Lagerstedt från LEVA. Och alla vill ju lösa det. För campingen är det jätteviktigt. Men vi har haft problem att hitta orsaken till den höga bakteriehalten.

TURs vattenråd startade upp igen förra året efter att ha legat vilande och flera möten som har hållits visar att intresset är stort.

– Genom intensifierat arbete och samordnad provtagning kommer vi att hitta många bra åtgärder för att förbättra vattenkvalitén, säger Jan-Olof Andersson i TURs vattenråd. Uttran och Törlan mynnar i närheten av havsbadet. Det kan hända att vi hittar någon orsak vid tillrinningen till flödena.

Samlingen vid Björkängs havsbad är en del av Västerhavsveckan som startade den 1 augusti och pågår till den 9 augusti med olika arrangemang som sätter fokus på miljön i Västerhavet.

– Vi vill gärna visa hur vi jobbar och möta människor härikring, säger Jan-Olof Andersson från TUR. Det krävs engagemang av många och envetenhet. Och det krävs en serie av godkända prover av vattenkvalitén i havet för att få tillbaka blå flagg.

Artikeln har tidigare publicerats i Varbergsposten

Fler nyheter om Varberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här