Så uppmärksammar kommunen färjans flytt

Den 31 januari går den sista turen med färjan från Varberg till Grenå, innan den flyttar till Halmstad. Det uppmärksammas med en avskedsceremoni i Varberg.