- Vi vill bygga en gohällig stadsdel och då är det primära inte att kräma ur så mycket pengar som möjligt, säger Ann-Charlotte Stenkil.
- Vi vill bygga en gohällig stadsdel och då är det primära inte att kräma ur så mycket pengar som möjligt, säger Ann-Charlotte Stenkil.

Så ska kalkylen gå ihop

Att det nu finns en beräkning av vad hamnflytten och allt den för med sig kommer att kosta är betydelsefullt för planeringen av Västerport.

ANNONS
|

Kalkylen i hela stadsutvecklingsprojektet bygger på att marken i den nuvarande skogshamnen frigörs för den nya stadsdelen Västerport. Kommunen ska sälja den marken till de som vill bygga där och pengarna som kommer in i de affärerna ska bekosta hamnbygget.

I runda slängar behöver alltså kommunen få in minst 330,6 miljoner kronor för Västerportmarken.

Claes Premmert som är projektledare för Västerport har ännu inga färdiga siffror över vad marken där kan tänkas inbringa.

–Vi hamnar på ett antal hundra miljoner beroende på hur tätt och högt man vill bygga. Det är en balansgång där politikerna ännu inte har satt ner foten, säger han.

ANNONS

–Det finns för många osäkra parametrar nu för att vi ska kunna gå ut med någon siffra. Just nu håller vi exempelvis på att fördjupa markmiljöundersökningen. När vi vet mer om vad det är för skit i backen vet vi mer om vad det kan tänkas kosta att åtgärda.

Ann-Charlotte Stenkil (M) står fast vid ambitionen om Västerport som en stadsdel i varbergsk anda:

–Vi vill bygga en gohällig stadsdel och då är det primära inte att kräma ur så mycket pengar som möjligt. Kan vi finansiera hamnflytten ska vi vara nöjda.

Att tänka tvärtom och låta bygga flådiga bostäder högt och tätt för de som har det gott ställt och få ut så mycket pengar det bara går –pengar som sedan skulle kunna användas till investeringar för alla –är inte aktuellt.

–Det här går inte ut på att massexploatera för då blir det inte den trivsamma nya stadsdel vi vill ha. Är exploateringsgraden för hög blir det inte trevligt. Men den kan inte vara för låg heller för då får skattekollektivet stå för hamnflytten och det vill vi inte.

ANNONS