Så ska framtidens sjukhus i Varberg se ut

Akuten, förlossningen och BB flyttar till södra delen av sjukhuset. Ett nytt höghus byggs för specialistvården i öster. Psykiatriska öppenvården och BUP kommer att samlas i nybyggda lokaler.
– Det är ett väldigt komplext pussel, säger Maja Ewert, projektledare och representant från verksamheten om de nya sjukhusplanerna.