Så lyder kritiken inför beslutet om Västerport

Västerport är den största enskilda utbyggnaden av Varbergs centrum i vår tid. Den 15 juni ska detaljplanen upp i fullmäktige.
– Jag skulle önska att folk förstod vidden av vad som är på gång, säger arkitekten och centerpolitikern Håkan Cullberg.