Så har arbetsmiljön på Varberg Energi förbättras

Stora brister i arbetsmiljön uppdagades på Varberg Energi under 2020. Anställda vittnade om mobbning, trakasserier, obehagliga påhopp samt en ledning som nonchalerade problemen. Men efter ett gediget arbete har vinden vänt.
– Jag tycker att vi är bra rustade för att få till en god samverkan. Nyckeln till det är att alla samarbetar och att arbetstagarna uppmärksammar arbetsgivaren på brister, säger huvudskyddsombudet Daniel Svensson.