Skolstarten blir snarlik för eleverna på Peder Skrivares skola och Drottning Blankas gymnasieskola.
Skolstarten blir snarlik för eleverna på Peder Skrivares skola och Drottning Blankas gymnasieskola. Bild: Carin Rudehill/Annika Karlbom

Så blir skolstarten för Varbergs gymnasieelever

Sommarlovet 2020 har nått sin ände och det är dags för gymnasieeleverna att inta skolbänkarna igen. Men allt är inte som vanligt, trots att undervisningen har återgått till att vara skolförlagd.

ANNONS
|

Gymnasieundervisningen har sedan den 18 mars varit förlagd på distans. Sedan regeringsbeslutet den 29 maj har det stått klart att gymnasieeleverna välkomnas tillbaka till sina skolor vid höstterminens start. Men det är upp till varje skola att vidta de åtgärder som krävs för att minimera risken för smittspridning.

– Vi kommer inte ha några stora sammankomster, vi har möblerat om i klassrummen och beställt extra städning. Vi behöver även se över schemat för att undvika trängsel i korridorer och vid skåpen, säger Tobias Ramstedt, gymnasiechef på Varbergs kommun.

På Peder Skrivares skola (PS) är uppstarten utspridd. Förstaårseleverna börjar på onsdagen, medan klass två och tre har sin skolstart på torsdagen.

ANNONS

– Det är oerhört roligt att få tillbaka eleverna. Det är inte samma arbetsplats utan dem, säger Ramstedt.

Hur ser ni på att smittspridningen har ökat igen i yngre åldersgrupper?

– Framför allt är det i gruppen 20-30 år där man ser en smittökning, så de är lite äldre än vad vi har här. Jag känner mig trygg i att vi har en plan. Det handlar mycket om hur eleverna rör sig och var de befinner sig. Den svenska strategin bygger på eget ansvar och det gäller även i skolan.

Elever med lindriga symptom har tidigare kunnat delta i distansundervisningen. Är ni oroliga för sjukfrånvaron?

– Det blir en stor utmaning. Vi såg även i våras att det var en ökad sjukfrånvaro innan beslutet om distansstudier. Rent praktiskt blir det svårt att bedriva distansundervisning parallellt med närundervisning. Det får vi också se över och göra en bedömning från fall till fall, men det finns en beredskap och utrymme för det, säger Tobias Ramstedt.

Enskilda fall av fortsatt distansundervisning på Drottning Blankas

Även eleverna på Drottning Blankas gymnasieskola välkomnas tillbaka på onsdagen. Det blir ingen samling i aulan, utan starten sker årskursvis vid olika tidpunkter. Skolväggarna kommer att prydas med informationsskyltar om vikten av att stanna hemma vid sjukdom, handtvättning och att hålla avstånd. Men distansundervisningen läggs inte helt åt sidan.

ANNONS

– Vi har fått erfarenhet av distans och den erfarenheten gör att vi kan anpassa oss efter behov. Vi kommer i något fall att ha distans. Vi har den möjligheten och det är någon lektion på förmiddagen och någon på eftermiddagen där den möjligheten nyttjas, säger Stefan Lindh, rektor på Drottning Blankas gymnasieskola.

ANNONS