Så blev Varbergsalliansens budget för 2024

Ingen skattehöjning. Slopade förslag på avgifter i socialförvaltningen – men också fortsatt risk för underskott i nämnden. Dessutom inga fler helvegetariska dagar i skolan. Varbergsalliansen och Varbergspartiet har presenterat sin budget för 2024.