Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Så ska nya Farehamnen se ut

Nuvarande hamn ska avvecklas och en ny ska ta form. 3D-filmen ovan, som Varbergs kommun har tagit fram, visar ungefär hur den nya Farehamnen kommer att se ut.

Farehamnen är den del av hamnen som ligger närmast Getterön. Precis väster om denna ska en ny hamn anläggas. När allt är klart kommer all handelshamn i Varberg att samlas där.

Planen är att Varbergs kommun i höst ska påbörja arbetet med att iordningställa området för den nya hamndelen men redan nu sker ett förberedande arbete med att anlägga växlar.

Flytten av hamnverksamheten kommer att frigöra stora områden värdefull mark för den nya stadsdelen Västerport. Samtidigt kommer Varberg att få en ny, modern och kajeffektiv hamn. Den nya hamndelen ska vara färdig till årsskiftet 2023/2024. Det är det kommunala bolaget Hallands Hamnar AB som ansvarar för och genomför utbyggnaden.

Under hösten 2020 genomfördes en prekvalificering i projektet. Det innebär att fem entreprenörer har bjudits in och erbjuds möjlighet att räkna på hela projektet. Denna anbudsräkning är avslutad och utvärdering pågår. Ambitionen är att ha en utsedd entreprenör under andra kvartalet 2021, och att kaj-, pir- och markarbeten kan påbörjas under hösten 2021.

Totalkostnaden för Farehamnen skattas i dagsläget till 500-600 miljoner kronor, fördelat mellan hamn- och gatunämnden, Hallands hamnar och den som vinner entreprenaden. Upphandlingen gäller det i hamnen som ska anläggas – pir, muddring och terminalyta till exempel. I höstas berättade HN att avtalets värde skattas till 350 miljoner kronor.

LÄS MER: Dyrt stål på väg att pressa Farehamnens nota uppåt

LÄS MER: Så tycker revisorerna om tunneln, hamnen och Västerport

LÄS MER: De kan få bygga nya Farehamnen

LÄS MER: Då startas arbetet upp i Varbergs nya skogshamn

LÄS MER: På inköpslistan: En utbyggd hamn

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här