Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/8

Så försenat är Västerport – samarbetet mellan tunneln och stadsdelen fungerar inte

Stadsutvecklingsprojektet var smart uträknat. Tunnelbygget, Västerport och Farehamnen var tre kugghjul som skulle snurra tillsammans. Men samordningen fungerar inte och Västerport är nu tre år försenat.

Så här var det tänkt: Trafikverket bygger Varbergstunneln. Stenen som sprängs bort lastas på lastbilar och körs till innerhamnen. Där har gammal hamninfrastruktur tagits bort och marken har sanerats från föroreningar.

Stenen lastas av, marken fylls upp och görs redo för den nya stadsdelen Västerports alla hus, vägar och torg. När marken höjts färdigt startar byggnationen av husen.

2021 tar de som vunnit markanvisningstävlingen första spadtaget till bostäderna i etapp ett. När tunneln invigs i december 2024 hänger adventsstjärnor i fönstren i några av husen i Västerport.

Verkligheten

Så långt planeringen på pappret. I verkligheten tuffar tunnelbygget på. Trafikverket behöver en hel del sprängsten för det egna bygget, men massor körs också som avtalat till hamnen. Den som tar svängen förbi Östra Hamnvägen kan se högarna med stora stenbumlingar torna upp sig.

I innerhamnen pågår marksaneringen i det som ska bli Västerports sydligaste del. Backar vi bandet kan vi minnas färjans flytt till Halmstad den 31 januari 2020 – sex månader försenad men ändock avflyttad.

Markarbetena inte igång

Men markarbetena har inte kommit igång. Inte kajförstärkningen heller. Detaljplanen är inte färdig och några husbyggen pågår inte. Farehamnens ut- och ombyggnad skulle starta hösten 2020, men inte heller det arbetet är igång.

LÄS MER: Då startas arbetet upp i Varbergs nya skogshamn

Den noga uträknade kalkylen för stadsutvecklingsprojektet där tunneln, sprängstenen och byggandet utgjorde kugghjul i ett gemensamt maskineri går inte ihop.

Detaljplaneförslaget för Västerport har mött omfattande och tung kritik från bland annat länsstyrelsen. Förslaget har behövt kompletteras flera gånger om men ska nu vara på väg mot antagande.

LÄS MER: De befarar att Västerport blir en barriär mot havet

Beslut före sommaren

Byggnadsnämnden väntas den 29 april rekommendera kommunstyrelsen och fullmäktige att anta detaljplanen. Det innebär att kommunfullmäktige skulle kunna besluta om detaljplanen i juni.

Någon opposition mot förslaget hörs inte av bland de folkvalda så att fullmäktige skulle göra annat än att anta planen är inte troligt.

LÄS MER: Länsstyrelsen fortsätter varna för översvämning

– Den kanske överklagas, men vi hoppas att den ska kunna vinna laga kraft under 2021. Vi har en förhoppning om att kajarbetena ska kunna komma igång på senhösten eller innan året är slut. Det projektet behöver två år, säger Maria Hagelberg som är kommunens projektledare för Västerport.

– Förhoppningsvis kan vi byggstarta hotellet och p-huset under 2023. De första bostadshusen kan då börja byggas 2024.

Förseningen är alltså uppe i tre år.

Byggherrarna har synpunkter

HN har pratat med flera av dem som genom markanvisningstävlingen utsetts att bygga bostäderna i Västerport. Budskapet i tävlingsinbjudan var byggstart för de första husen 2021. En del tar förseningen med ro, andra tycker att kommunen borde ha haft bättre på fötterna innan den bjöd in till tävlingen.

– Vi vet att detaljplaner är komplexa produkter. Att det är förskjutet kan vi inte göra så mycket med. Vi får bara förhålla oss till det, säger Per Börjesson på Etikhus.

– Det klart att det inte är positivt att det skjuts fram, men det finns ju flera orsaker till det. Det har man som byggare förståelse och respekt för, säger Stefan Andersson på Serneke. Men det blir en otydlighet och osäkerhet. Det är frustrerande för alla. Just nu är efterfrågan på bostadsrätter hög och då vill man bygga nu. Ingen vet ju hur världen och ränteläget ser ut om fyra, fem år.

– Det klart att vi hade önskat att tidsplanen höll, men man får leva i verkligheten. Det är som det är, säger Johan Lind som är vd på Hökerum Bygg.

– Detaljplanen är en svår uppgift. Den borde kommunen kanske ha haft bättre koll på innan den gick ut med markanvisningstävlingen, säger Carl Gabrielsson som är affärsområdeschef på samma företag.

– Det kan bli stora konsekvenser när det skjuts fram i tid. Vi har ju avsatt resurser för detta. Det blir svårplanerat. Det kan vara skillnad på vad kunden vill ha 2021 och 2024.

Bengt Wallin på Skanska påminner om att företagen bara fick sex veckor på sig att rita sina förslag.

– Jag bad om längre tid men det vägrade de ge oss. Man kan ju undra varför det var så bråttom då i början, nu när det blivit så här, säger han med ett litet skratt.

Stenkil (M): ”Ingen ko på isen”

Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, uttrycker ingen oro.

– Det är ingen ko på isen. Vi kommer framåt i arbetet och många frågor i detaljplanen har fått sina svar. Att det är ett komplicerat område att planera har vi varit medvetna om hela tiden. Vi har successivt insett att den första tidsangivelsen var optimistisk. Den hade krävt att allt gick som på räls.

Stenkil säger att kommunen behövt påminna Trafikverket om att kommunen ska ha massor från tunnelbygget.

– Vi har fått ligga på för att få de massor vi behöver, för Trafikverket behöver egna massor. Men det är inget konstigt med massorna. De körs till hamnen där de ändå ska hanteras sen.

Vilka merkostnader kommer förseningen att innebära?

– Förseningen i sig innebär inga kostnader för kommunen. Det är försening både på åtgärderna och intäkterna. Vi får vår långtidsbudget till att gå ihop bra.

LÄS MER: Så tycker revisorerna om tunneln, hamnen och Västerport

– Jag är inte så bekymrad över att det blir en försening i Västerport för tunnelbygget fortgår enligt plan. Men inflyttningen i bostäderna i Västerport blir så klart påverkade.

– Vi hade väl inledningsvis alltför optimistiska tidsplaner. Men det byggs mycket bostäder i Varberg ändå. Jag tror inte det finns någon som tycker att det händer för lite.

– Jag är inte så värst bekymrad för hamnbygget heller. Det pågår enligt plan, säger Stenkil.

Kort: Vad beror förseningen på?

– Det är ett komplicerat projekt.

En del byggare tycker att kommunen hade för dåligt på fötterna när den startade tävlingen. Vad säger du om den kritiken?

– Jag har full förståelse för det. Men projektet har också haft regelbundna avstämningar. Det här kommer inte som blixt från klar himmel för dem. Men självklart blir det större osäkerhet när det drar ut på tiden.

Är byggstart 2024 rimligt?

– Det hänger på länsstyrelsens okej. Detaljplanen hanterar viktiga frågor som måste ha lösningar för att vi ska kunna bygga en hållbar stadsdel.

Att byggen kan bli försenade är ju inget ovanligt men nu är det inte ett halvår eller år. Det är ändå tre år. Du låter så cool?

– Tre år är lång tid i vissa sammanhang men i ett så här jättestort projekt är det inte så mycket. Man måste systematiskt jobba igenom alla delar och vi måste få ett okej från länsstyrelsen. Stora planer sällan går fortare än man tror. Det hör nästan till att det kan bli lite förseningar. Det viktigaste är att det är full fart i projektet och att det finns intresse.

LÄS MER: Tredje gången gillt för Västerportplanen?

LÄS MER: Nu ska marken i hamnen bli ren för Västerport

LÄS MER: Miljölösning i Västerport kan få stryka på foten

LÄS MER: Spännande underjordiska fynd i hamnen

LÄS MER: De vill bygga Västerport

LÄS MER: Västerport klubbat – "Blir detta en gräddhylla kommer domen att bli hård"

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här