Riksförbundet Attention: ”Kommer ta tid men det blir bättre”

Attention ser ljust på framtiden när lärarutbildningen infört kurser för att studenter bättre ska kunna bemöta elever med NPF.