Rikliga fynd vid Bastekullen - stor utgrävning att vänta

Det tog inte ens en timme innan arkeologerna hittade ett riktigt spännande fynd i marken vid Bastekullen: En kruka med stoftet efter en människa.

ANNONS
|

Arkeologerna från Mölndal undersöker nu ännu en gång området i närheten av Bastekullen där Vivab ska bygga det nya vattentornet. Den här gången undersöks ett område strax norr om Bastekullen, och strax öster om Träslövs kyrka.

En handfull schakt har tagits upp i ängen och snart sagt överallt påträffas lämningar efter mänsklig aktivitet.

– Vi hade inte varit här längre än en timme i måndags när vi hittade resterna av en grav, berättar arkeolog Bengt Westergaard. Och en grav kommer sällan ensam. Här kan finnas fler.

Graven har bestått av en keramikkruka fylld av mänskligt stoft. Den avlidne har bränts – troligtvis på bål – och benbitarna som blivit kvar efter bränningen har lagts i krukan. Krukan är trasig. Gissningsvis har den stötts till av plogar många gånger genom åren.

ANNONS

– Krukan har de ställt ner i marken helt enkelt. Har det funnits något som markerat graven ovan mark har det för länge sedan försvunnit. Det här är ett gravskick som man började med under yngre bronsåldern – ungefär på 1000-talet före Kristus.

Kokgropar och stolphål berättar om husen

I schakten har arkeologerna också påträffat stolphål, det vill säga resterna efter hus. Man har funnit lämningar från flera kokgropar och en ugn. Här finns också slagen flinta och träkol.

Man har också funnit bränd lera, i form av så kallad lerklining. I långa tider har människan tätat sina trähus med lera. I det här fallet ser det ut som att huset brunnit ner. Leran har då förbränts och nu i oktober 2020 finner alltså arkeologerna den.

När just detta hus fanns på platsen är dock svårt att svara på. Undersökningen har inte bjudit på tillräckligt många keramikfynd för att arkeologerna i nuläget ska våga sig på en exakt datering.

Stor by under marken

Men att man här funnit resterna av en by råder det inget tvivel om. Fynden är så många och utspridda att det inte kan vara tal om enbart en gård.

– Dateringen kan egentligen vara allt möjligt. Hittade man en bra plats att bo på under stenåldern har man kommit tillbaka till den. Här är bra odlingsjordar. Här kan man ha bott under stenåldern, bronsåldern och järnåldern, säger Bengt Westergaard.

ANNONS

– Det måste bli en stor slutundersökning på de här också. Då kan man ta bort matjorden över hela ytan och undersöka hela området, säger Bengt Westergaard.

LÄS MER:Utredning ger ny kunskap om Träslöv

ANNONS