Räddningstjänsten Väst: Olämpligt med skola vid järnväg

Ska en skola ha järnvägen med dess risker för olyckor som närmaste granne krävs bättre skydd än kommunen planerat i Tångaberg. Det anser Räddningstjänsten Väst.