Prognos för 2027 - 153 miljoner i beräknat underskott för socialnämnden i Varberg

Det krävs ”ett ganska kraftigt omställningsarbete” på socialförvaltningens verksamheter. Det säger ekonomichef Ola Viestam som en kommentar till de stora beräknade underskott som socialnämnden står inför.