Privatperson ger bok till Varbergs politiker

Gunnar Törnqvist tar pengar ur egen ficka för att alla i Varbergs kommunfullmäktige ska få läsa det som han tycker är årets viktigaste bok: Jonna Bornemarks ”Horisonten finns alltid kvar”.

ANNONS
|

Alla 61 ledamöter av kommunfullmäktige i Varberg får en julklapp av Gunnar Törnqvist inom några dagar. Det är den senaste boken av filosofiprofessorn Jonna Bornemark, som betonar omdömets värde bredvid ”säkerställande manualer”.

– Boken handlar om riskerna med att administrationen tar mer tid och resurser än själva verksamheten och vad det gör med oss människor om misstron vinner över tilliten. De modiga kan gå vid sidan om reglerna, men de rädda vill vara till lags och går emot sitt eget omdöme, förklarar Gunnar Törnqvist.

Julklapp som kan ges vidare

Med praktisk assistans av sitt tidigare företag Argument förlag skickar Gunnar hem ett exemplar av ”Horisonten finns alltid kvar” till politikerna och han räknar med att ”julklapparna” kostar honom sammanlagt omkring 15 000 kronor.

ANNONS

– Jag är glad över att jag kan göra en liten insats och jag hoppas att politikerna läser boken och ger den vidare, exempelvis till någon på en kommunal förvaltning. Önskescenariot är att bokens tankegångar finns med som en aspekt när det tas beslut i kommunfullmäktige i framtiden.

Succébok om ”new public management”

Allting började med att Gunnar Törnqvist läste Jonna Bornemarks förra bok, ”Det omätbaras renässans", om ”new public management” eller resultatstyrning – där den offentliga sektorn ska bli effektivare genom att använda näringslivets metoder. Han blev då så inspirerad att han arrangerade föreläsningar med filosofiprofessorn i Varberg och på Helsjöns folkhögskola, där han för övrigt sitter i styrelsen.

– Den var en jättebra bok, men svår, så när Jonna skrev en bok till som skulle nå en bredare publik läste jag den också och kände att det hon forskar om är oerhört viktigt, berättar Gunnar.

Enligt honom ställer ”Horisonten finns alltid kvar – om det bortglömda omdömet” bland annat frågor kring hur vi vill organisera det goda samhället. Boken berättar om en medarbetare som mår dåligt och känner att hen har gjort fel. Men i samtalet med chefen får medarbetare bara beskedet att allt är bra eftersom hen har följt alla föreskrifter”.

ANNONS

– Det är viktigt att våga dela med sig av det som inte har gått bra, för annars kan vi inte få en god utveckling i exempelvis skolan. Risken med att ta bort de pedagogiska samtalen och koppla statistik till lönesättningen är att man låter bli att berätta om misstagen och bara försöker visa sig duktig, säger Gunnar.

Mer papper, mindre undervisning

Ett annat av Bornemarks exempel handlar om hur personalen på en förskola måste fylla i så många kvalitetsformulär och utvärderingar om lässtunderna att de märker att det inte blir tid över till att sjunga med barnen.

En av Gunnar Törnqvists vänner och tidigare kollegor i Varbergs kammarkör, orgelprofessorn Johannes Landgren, har berättat om liknande förhållanden i den andra ändan av utbildningssystemet.

– Ja, han sa att administrationen blev större än undervisningen på Högskolan för scen och musik i Göteborg, berättar Gunnar.

Så tycker politikerna om boken

Jenny Bolgert (S) är vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden och en av fullmäktigeledamöterna som kommer att få boken.

– Spännande! Det ser jag fram emot. Jag har inte hört talas om boken, men kan känna igen det du beskriver. Förutom att vara politiker jobbar jag ju i kommunen och just i dag på förmiddagen har jag i text och med siffror beskrivit vad jag har gjort de senaste månaderna, istället för att träffa klienter, säger Jenny Bolgert och tillägger:

ANNONS

– En viktig sak är ju att invånarna vet att skattepengarna går till det de ska.

Pendeln kan ha svängt över

En annan som snart får boken hem till sig är Christofer Bergenblock (C), ett av Varbergs kommunalråd. Han var tidigare ordförande i kultur- och fritidsnämnden och är nu tjänstledig från sitt arbete som gymnasielärare.

– Det låter som en intressant bok, som jag definitivt kommer att läsa. Jag tycker att vi håller på att minska lite ”new public management”-filosofin, som ju varit dominerande länge, och att vi är på väg mot ett mer tillitsbaserat ledarskap, säger Christofer Bergenblock och fortsätter:

– I skolans värld har det länge varit så att nästan allt ska dokumenteras, men nu har Skolverket backat på några av de kraven. Det är en balansgång, inte minst i vården, men administrationen ska ju aldrig bli överordnad själva verksamheten. Jag tror att pendeln har svängt över mot mer förtroende och minskad kontroll.

JONNA BORNEMARK sa så här vid riksmötets öppnande 2019:

”Sverige är bra på ett rationellt organiserande. Det är bra. Det kanske till och med är en svensk grundvärdering? Vi ordnar, kontrollerar och granskar tillvaron.

Men har kanske denna styrka också en baksida? Bidrar den kanske till att vi skapar ett system som inte kan ta vara på ett professionellt omdöme?

En överdriven, pedantisk rationalisering utgår från att allt går att stoppa in i ett antal färdiga boxar, men livet är rörligt, ständigt lite annorlunda och specifikt – det är just denna känslighet inför det levande som omdömet har, men inte manualen.”

Recension av boken:

ANNONS